HU logo

MINORMARKT AANMELDFORMULIER
MINOR MARKET REGISTRATION FORM

Minormarkt // Minor Market
14 maart 2024 // 14 March 2024
13.00 - 16.00

Expozaal – Beatrixgebouw Jaarbeurs
Jaarbeursplein 6
Utrecht

Beste student, dear student,

NL
Met dit formulier kun je je inschrijven voor de Minormarkt die plaatsvindt op 14 maart 2024.

ENG
Use this registration form to register for the Minor market taking place on 14 March 2024.

Vragen? Questions? Voor vragen kan je contact opnemen met // For questions, please contact: minormarkt@hu.nl

* verplicht // required


Het is belangrijk dat je in het gekozen tijdslot naar de minormarkt komt vanwege beperkte plek op de locatie // It is important to come to the minor market in the chosen time slot due to limited space at the venue.

NL (ENG below)
Door 'Yes' te selecteren accepteer je de volgende voorwaarden:
Voor de HU is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van jouw privacy en je persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij hanteren wij onze Privacyverklaring als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) ons stelt.

M.b.t. fotografie: er worden tijdens de middag foto-opnames gemaakt. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, meld dat dan ter plekke aan de fotograaf. Hij/zij houdt daar dan rekening mee.

ENG
By selecting 'Yes' you accept the following terms and conditions:
For the HU, it is important that we are transparent in what we do. This also applies to your privacy and personal data. We only store and use personal data that has been provided directly by you or of which it is clear, upon submission, that it is provided to us by you. In addition, we take appropriate security measures to protect this data. In doing so, we use our Privacy Statement as a framework and comply with the requirements, set by the AVG (new European privacy legislation).

Photography: photographs will be taken during the afternoon. If you have any objections to this, please inform the photographer on the spot. He/she will then take this into account.